Nörogelişimsel Testler

Gessel Gelişim Testi:
Bu test genel olarak 3-10 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanır. Okul öncesi dönemde uygulanması daha sağlıklı sonuçlar alınmasına katkı sağlar. 

Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar. 

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi:
Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak, çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).5-10 Yaş arası çocuklar için uygundur.

Koppıtz İnsan Çiz Testi:
3-14 yaş aralığı çocuklar için kullanılması uygundur. Çocuğun duygusal yaşı ve duygusal gelişiminde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir.

Frostig Görsel Algılama Testi:
Test çocuklardaki görsel algı problemi veya göz-motor problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanır
Bayır mah. Menderes cad. Çebioğlu Twin Towers Kat:6 No:606
0542 778 09 08
info@cansukolcu.com
www.cansukolcu.com ©
X